Rólunk

A főváros első hely-, és településtörténeti múzeuma 1927-ben alakult meg Óbudán, a Kiskorona utca 10. szám alatti polgári fiúiskolában, Pálóczi Edgár szervezésében, Óbudai Árpád Múzeum néven. Sajnos a múzeum anyaga 1945-ben teljes egészében elpusztult.

A mai Óbudai Múzeum jogelődje 1973-ban, Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 100. évfordulóján alakult Óbudai Helytörténeti Gyűjtemény néven. 1973-1994 között az intézmény előbb az Óbudai Művelődési Központ, majd az Óbudai Társaskör részeként üzemelt. 1994-ben az Óbudai Helytörténeti Gyűjtemény önálló intézmény lett, amelyet 1996-ban a Művelődési Minisztérium Közgyűjteményi Főosztálya múzeummá nyilvánított Óbudai Múzeum néven.

Az intézmény fenntartója Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata. 2007-ben Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata új kulturális koncepciója alapján a Platán Könyvtár és az Óbudai Múzeum összevonásával 2008. április 1-vel létrejött az Óbudai Múzeum és Könyvtár.  A múzeum 2009-ben 5 évre szóló fejlesztési stratégiát fogadott el, amelyben modern, 21. századi, a megváltozott látogatói igényekhez igazodó intézmény kialakítását tűzte ki célul. Ennek a koncepciónak a keretében készült el 2010-ben az ALFA program pályázati támogatásával az „Óbuda – egy város három arca” című új állandó kiállítás, és nyílt meg a Szentlélek tér felőli új főbejárat, közönségfogadó tér múzeumi bolttal. Átalakult az időszaki kiállítási struktúra, a rendezvénystruktúra, beindítottuk a múzeumpedagógiai foglalkozások rendszerét, amelyhez a kezdeti forrásokat 2010/11-ben elnyert két TÁMOP pályázat biztosította. 2011 decemberében a III. kerületi önkormányzat képviselőtestületének határozatával az Óbudai Múzeum ismét önálló közgyűjtemény, területi múzeum.
2012 január 1-étől az intézmény fíliájakéntműködik az egykori Textilmúzeum a Lajos utcai épületben, Goldberger Textilipari Gyűjtemény néven, ahol egy újabb sikeres ALFA pályázatnak köszönhetően 2013 őszén megnyílt a Goldberger gyárról szóló állandó kiállítás. (Bővebb információ: www.textilmuzeum.hu).

A múzeum 2014-ben Év Múzeuma díjat kapott, 2014-ben Népessy Noémi igazgató a Goldberger Textilipari Gyűjtemény létrehozásáért MúzeumCafé díjat kapott. 2015-ben a Múzeumpedagógiai Nívódíjat nyert el, a “Mi közöm hozzá?” Az Óbudai Múzeum projektje és diákkonferenciája a Magyar Holokauszt Emlékévhez kapcsolódóan projekttel.

A múzeum Óbuda-Békásmegyer újkori és jelenkori történetéből közel 80 ezer tárgyi- és dokumentumanyagot 13 gyűjteménybe rendezve őriz. A gyűjtemények egy része a MúzeumDigitár programban online is hozzáférhető. A Kortárs Képzőművészeti gyűjtemény önálló honlapon érhető el.

 

A múzeum küldetése

Az Óbudai Múzeum a tradíciók és a modernitás együttes színtere, a helyi kultúra őrzője és továbbörökítője korszerű muzeológiai eszközökkel. A nyitott múzeum több generáció számára kínál találkozási pontot térben és időben, az élményszerű formális és informális tanulás helyszíne, gyűjteményén és programjain keresztül élő kapcsolatot tart Óbuda lakosságával és az idelátogatókkal.

 

A gyűjtemény története

Az Óbudai Múzeum kortárs képzőművészeti gyűjteménye évtizedes távlatokra tekint vissza.  Első darabjait Vígh Tibor, Kássa Gábor 1960-70 években készült grafikái, akvarelljei jelentették, amelyek Óbuda régi mezővárosi képét, valamint a történelmi városmag szanálását örökítették meg. A gyűjtemény azóta is folyamatosan gyarapszik, de igazi lendületet akkor kapott, amikor Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata óbudai témájú, óbudai ihletésű művek megalkotására ösztönzött professzionális művészeket az Óbudai Képzőművészeti Tárlat keretein belül, és ezzel példaértékű mecénási tevékenységbe kezdett. A kezdetekről így nyilatkozott Bús Balázs Óbuda-Békásmegyer polgármestere:

A tömegkultúra újkori térhódítása, kereskedelmi szemlélete és szükségszerű középszerűsége az irodalomtól a filmművészeten át a képzőművészetig számos területet átitatott. Számunkra, döntéshozók számára ez a nem túl örömteli adottság azonban szép kihívás, hisz egy klasszikusan kisebbségi igény, a magas kultúra szűk körű műértő közönségének igényei, illetve azok kielégítése mellett kell kiállnunk. Tekinthetjük ezt egyfajta kulturális küldetésnek is, s ha az, jó szívvel teljesítjük.

Sajátos látásmóddal rendelkező, élettel teli, képzett fiatal művészek követelnek maguknak helyet a magyar alkotók ma még igencsak szűrt nyilvánosságában. Ez volt egy közelmúltban megnyitott kerületi kiállításon az első benyomásunk. Szuggesztív színkontrasztok által, továbbgondolásra érdemes formanyelven épp a mi városunkról beszéltek, hozzánk szóltak az alkotók. Jelen lenni akarásuk feladatot adott.

A mecénási tevékenysége során a pályázatokat kiíró Önkormányzat a beérkezett pályaműveket szakértői zsűri megbízásával elbírálja, majd a helyezettek alkotásait megvásárolja, majd azokat az Óbudai Múzeum kortárs képzőművészeti gyűjteményében elhelyezve gyarapítva a gyűjteményt.

Az első tematikus pályázatra 2015-ben került sor az első Tárlatra Római P’Art címmel, amelyet 2016-ban az Aquincum – Óbuda, 2017-ben Szindbád – Óbuda követtek. A 2018-as tárlat pedig a kerület mindennapjaira koncentrálva „NAP MINT NAP – jelen idő Óbudán”.

A honlapon a gyűjteménybe került alkotások digitális változatai mellett megismerkedhetnek az alkotókkal is, amelyhez jó szórakozást kívánunk.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, az Óbudai Múzeum és a Tenk László Munkácsy-díjas festőművész nevével fémjelzett T-Art Alapítvány tervezett együttműködése újabb gyarapodási lehetőséget biztosít a gyűjtemény számára. A múzeum jogilag átveszi az Alapítvány tulajdonában lévő alkotásokat, de a gyűjtemény kiállítási tevékenységének szervezését meghagyja az Alapítvány kuratóriumánál, miközben az Önkormányzat kilátóhelyet biztosít az Alapítvány számára.